krasowe

Encyklopedia PWN

jezioro wypełniające zapadliska i leje na obszarach zbudowanych ze skał węglanowych lub gipsowych;
podłużne obniżenie na obszarze krasowym, powstałe przez połączenie lejów krasowych, uwałów lub polji.
geol. jedna z form krasowych, owalne lub okrągłe zagłębienie terenu powstające w wyniku rozpuszczania przez wody skał w warstwie przypowierzchniowej bądź zapadania się stropów podziemnych kanałów krasowych.
geol. bardzo stromy, często pionowy korytarz jaskini krasowej.
pionowy kanał krasowy (kras) powstały wskutek poszerzania pionowych szczelin skalnych przez wody opadowe (studnie szczelinowe) lub krążące w skałach wody podziemne (studnie przepływowe).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia