kręty

Encyklopedia PWN

hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
rodzaj silnika wodnego przetwarzającego energię mechaniczną wody na pracę użyteczną wskutek zmiany krętu lub pędu wody przepływającej przez wirnik — organ roboczy turbiny.
Anadyr, Anạdyr',
rzeka w azjatyckiej części Rosji, w okręgu autonomicznym Czukotka;
eppur si muove!
[wł., ‘a jednak się kręci’],
a jednak się kręci — słowa, które miał wypowiedzieć o Ziemi Galileusz, mimo wymuszonego na nim przez inkwizycję wyrzeczenia się nauki M. Kopernika.
Jaworzynka, Jaskinia Jaworowa, Javorinka,
jaskinia krasowa w Tatrach Wysokich, najdłuższa i najgłębsza w całych słowac. Tatrach;
jądro, gruczoł nasienny,
anat. męska gonada zawierająca męskie pierwotne komórki płciowe, z których w wyniku spermatogenezy powstają plemniki;
Ket, Kiet',
rz. w azjat. części Rosji, prawy dopływ Obu;
jaskinia krasowa w Słowenii, w południowo-zachodnich zboczach Križnej gory;
Krutynia, Krutyńska Struga,
rz., prawy dopływ Pisy, płynie przez Pojezierze Mrągowskie, Równinę Mazurską i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim;
Lewiatan
[łac.< hebr., ‘kręty’],
potwór mor. wspomniany kilkakrotnie w Biblii;
rz. w eur. części Rosji, prawy dopływ Oki;
Niemen, białorus. Nioman, litew. Nemunas, ros. Nëman,
rz. na Białorusi i Litwie, w dolnym biegu (na dł. 99 km od ujścia) wyznacza granicę między Litwą a Rosją (obwód kaliningradzki), w środkowym — między Litwą a Białorusią (17 km);
Obłazkowa Jama, Obłazkowa Jaskinia,
jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, w zachodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, część systemu krasowego Jaskini Mylnej;
rz. na zachodzie azjat. części Rosji, prawy dopływ Tury (uchodzi do Obu);
Riukiu Wymowa, Nansei,
rów oceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego, w północno-zachodniej części Basenu Filipińskiego;
rz., lewy dopływ Warty, płynie na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopol.;
Wiktorii Wodospadów, Park Narodowy, Victoria Falls National Park,
park nar. w Zambii i Zimbabwe,
rz., prawy dopływ Biebrzy;
włosień, trychina, Trichinella,
rodzaj kosmopolitycznych nicieni z rodziny Trichinellidae;

Słownik języka polskiego PWN

kręty
1. «pełen załamań, zakrętów»
2. «nieszczery, mający kogoś wprowadzić w błąd»

• kręto • krętość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia