korkowy

Encyklopedia PWN

bot. gatunek → dębu.
dąb korkowy, Quercus suber,
drzewo obszaru śródziemnomorskiego, wysokość do 20 m, o liściach zimotrwałych;
płyta wytwarzana z niezagęszczonych odpadów dębu korkowego lub korkowca amurskiego przez spajanie pod ciśnieniem lepiszczem lub przez ekspandowanie (działanie wysokiej temperatury i ciśnienia);
bot. pasma korka biegnące wzdłuż łodyg niektórych gatunków roślin, będące wynikiem lokalnie zwiększonej aktywności miazgi korkotwórczej, stanowiące mechaniczne wzmocnienie łodygi.
suberyna
[łac.],
spolimeryzowany ester kwasów tłuszczowych i długołańcuchowych alkoholi, zawiera też związki o charakterze garbników;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia