konstruowaniem

Encyklopedia PWN

wiatrakowiec, autożyro,
rodzaj wiropłata;
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
Xinhmum, Xinh mum,
grupa etniczna mieszkająca w północno-zachodnim Wietnamie (11 tys. 1993) i północnym Laosie;
Zalewski Władysław, ur. 21 I 1892, Warszawa, zm. 25 XI 1977, Londyn,
konstruktor lotn.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia