komutatorowe prądu przemiennego

Encyklopedia PWN

elektrotechn. każda maszyna elektryczna zaopatrzona w mech. komutator (elektrotechn. ).
silnik elektr. mający komutator, do którego doprowadza się prąd za pomocą szczotek;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
silnik elektr. komutatorowy prądu stałego lub przemiennego, w którym uzwojenie wzbudzenia jest połączone szeregowo z uzwojeniem twornika;
silnik elektr. szeregowy komutatorowy 1-fazowy dostosowany do zasilania zarówno prądem przemiennym, jak i stałym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia