kompresyjne

Encyklopedia PWN

przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
próżniomierz, manometr próżniowy,
przyrząd do pomiaru ciśnienia całkowitego gazu w zakresie ciśnień niższych od atmosferycznego;

Słownik języka polskiego PWN

kompresja
1. «proces, którego celem jest nadanie czemuś mniejszej wielkości lub objętości»
2. «przekształcenie sygnału w taki sposób, aby wzmocnienie sygnałów o mniejszej amplitudzie było większe, stosowane w celu zmniejszenia wpływu zakłoceń»

• kompresyjny • kompresować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia