komórkami

Encyklopedia PWN

biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
komórki NK, ang. natural killer,
subpopulacja limfocytów charakteryzująca się obecnością w cytoplazmie licznych azurofilnych ziarnistości;
komórki tuczne, mastocyty, labrocyty,
komórki tkanki łącznej kręgowców wypełnione zasadochłonnymi ziarnistościami (pęcherzykami);
charakterystyczne dla gąbek owalne lub okrągłe komórki wiciowe o dużym jądrze.
krystal. równoległościan stanowiący podstawowy, powtarzający się okresowo w przestrzeni element sieci przestrzennej; kształt i rozmiary komórki elementarnej określają stałe sieciowe: długości krawędzi: a, b, c, i kąty: α, β, γ między nimi.
biol. niezróżnicowane komórki występujące naturalnie w organizmie (komórki macierzyste tkanek) u zwierząt i człowieka, a także wyhodowane in vitro (pierwotne komórki zarodkowe), zdolne do nieograniczonych podziałów (proliferacji) przez całe życie organizmu.
dyscyplina biologii zajmująca się budową i czynnościami komórek oraz ich składników; wywodzi się z cytologii, nauki powstałej w XIX w.
jeden z etapów cyklu życiowego komórki polegający na wytworzeniu z jednej komórki rodzicielskiej (macierzystej) zwykle 2 (rzadziej większej liczby) komórek potomnych (siostrzanych), dziedziczących wszystkie jej cechy strukturalne i funkcjonalne.
różnicowanie komórek, dyferencjacja, cytodyferencjacja,
biol. proces zmian strukturalnych i czynnościowych komórek prowadzący do przekształcenia komórek nie zróżnicowanych lub nisko zróżnicowanych o wyższej potencji rozwojowej w bardziej zróżnicowane, wyspecjalizowane komórki o niższej potencji rozowojowej;
interstycjalne komórki, komórki śródmiąższowe,
zool.:
zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
dział biochemii i biofizyki zajmujący się badaniem wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę.
komórki merystematyczne (twórcze) w merystemie (wierzchołkowym lub w miazdze łykodrzewnej), których pochodne będą trwały w nim po wielu cyklach podziałowych;
kompartymentacja komórki, przedziałowość komórki,
biol. podział komórki eukariotycznej za pośrednictwem błon lipoproteinowych na odrębne pod względem strukturalnym i funkcjonalnym obszary, zwane kompartmentami lub przedziałami;
śmierć programowana komórki, Programmed Cell Death (PCD),
prawidłowy proces fizjologiczny, zaprogramowany genetycznie, prowadzący do aktywnego samounicestwienia (śmierci samobójczej) komórek w organizmach zwierzęcych i roślinnych;
biol. wyspecjalizowane, odpowiednio wyposażone ośrodki, w których w niskiej temperaturze są przechowywane żywe komórki, tkanki i narządy w celu zachowania i udostępniania do badań naukowych standaryzowanego i scharakteryzowanego materiału;
komórki ciała uczestniczące w niepłciowych procesach życiowych organizmu, w tym także w rozmnażaniu bezpłciowym, np. podziałach poprzecznych, podłużnych, pączkowaniu;

Słownik języka polskiego PWN

komórka
1. «niewielkie pomieszczenie służące jako skład opału, narzędzi, rupieci»
2. pot. «telefon komórkowy»
3. «podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych»
4. «część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy jego element»
5. «najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach lub organizacjach»
6. «przegroda z wosku o sześciokątnym przekroju, zasadnicza część plastra pszczelego»

• komóreczka • komórkowy
komórka elementarna «najmniejszy fragment sieci przestrzennej kryształu, jednoznacznie charakteryzujący daną sieć»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
komórki inicjalne «komórki zachowujące charakter tkanki twórczej przez cały okres życia rośliny»
komórki kubkowe «komórki wydzielające śluz, występujące m.in. w nabłonku jelita»
komórki tłuszczowe «komórki tkanki łącznej właściwej, których wnętrze wypełnia kropla tłuszczu»
podział redukcyjny komórek «podział komórek prowadzący do powstawania gamet lub zarodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia