kołowa

Encyklopedia PWN

Kołowy Szczyt, Kolový štít,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, między dolinami: Jaworową na zachodzie i Kieżmarską na wschodzie;
podstawowy element układu biegowego pojazdu trakcyjnego;
diagram kołowy, wykres kołowy,
typ diagramu stosowany w celu ukazania podziału całości;
mat. linie przecinające pod kątem prostym (trajektorie ortogonalne) proste jakiegoś pęku;
techn. wytyczona trasa wyposażona w urządzenia techniczne, dostosowana do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia