kierunkiem wstecznym

Encyklopedia PWN

lampa o fali bieżącej, w której kierunek ruchu fali elektromagnetycznej jest przeciwny do kierunku ruchu wiązki elektronowej.
astr. obrót planety w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego Słońca;
astr. obieg satelity wokół planety w kierunku przeciwnym do jej ruchu obrotowego;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia