kaustobiolity

Encyklopedia PWN

palne skały osadowe pochodzenia organicznego; → biolity.
biolity
[gr. bíos ‘życie’, líthos ‘skała’],
skały osadowe pochodzenia org., powstałe przy udziale zarówno organizmów roślinnych, jak i zwierzęcych;
wszystkie rodzaje łupków ilastych zawierających składniki palne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia