karna

Encyklopedia PWN

część przepisu karnego, określająca zespół ustawowych znamion danego czynu zabronionego;
odpowiedzialność sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia;
część przepisu karnego określająca ustawowy wymiar kary za dane przestępstwo.
karanie przez państwo sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary.
Karny Alfons, ur. 14 XI 1901, Białystok, zm. 14 VIII 1989, Warszawa,
rzeźbiarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia