kapiąca

Encyklopedia PWN

najdłuższa jaskinia kontynent. Azji, w Turkmenistanie, u podnóża pasma górskiego Kugitangtau;
Kapany Narinder, ur. 1927,
fizyk ind., pracujący w Stanach Zjedn.;
stalagmity
[gr. stálagma ‘kropla’],
nacieki jaskiniowe powstające na dnie jaskiń krasowych wskutek wytrącania się kryształów węglanu wapnia z kapiącej ze stropu jaskini wody, w miejscu, gdzie kapiąca woda nie może w całości odpłynąć lub wsiąknąć;
elektrody, których aktywną powierzchnię stanowi rtęć;
kapiąca elektroda rtęciowa
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia