kątowe

Encyklopedia PWN

mała maszyna elektr. indukcyjna przeznaczona do pracy jako precyzyjny przetwornik położenia kątowego w napięcie elektryczne.
częstość kątowa, częstość kołowa, pulsacja skalarna,
wielkość fiz. (oznaczana symbolem ω) charakteryzująca drgania harmoniczne i określająca szybkość zmian fazy drgania (drgania, fale);
metrol. wzorzec kąta (jednowymiarowy) w postaci stalowego, płaskiego wielościanu o równoległych podstawach, w którym powierzchnie boczne, zw. pomiarowymi, tworzą ściśle określone kąty pomiarowe;
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia