jeziorne

Encyklopedia PWN

kenozoik
[gr. kainós ‘nowy’, zōḗ ‘życie’],
era kenozoiczna,
najmłodsza era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 65 mln lat temu do dziś; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
margiel
[niem. < łac.],
skała osadowa składająca się głównie z węglanów i minerałów ilastych;
Jeziorka, Jeziorna, Piaseczna, w dolnym biegu Wilanówka,
rz., lewy dopływ Wisły;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia