jej

Encyklopedia PWN

Farabi, Al-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Ṭarhan Abū Naṣr al-Fārābī, ur. ok. 870, region Farab (Turkiestan), zm. 950, Damaszek,
arabski filozof, uczony i lekarz;
Faras, staroż. Pachoras,
dawniej miejscowość w północnym Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera.
rzemiosło i dział przemysłu zajmujące się barwieniem włókien;
Farisi, Al- Salman, Salmān al-Fārisī, data ur. nieznana, zm. 656,
towarzysz Mahometa, postać półlegendarna, z pochodzenia Pers;
farmakognozja
[gr. phármakon ‘lek’, gnṓsis ‘wiedza’],
dział wchodzący w skład specjalistycznych nauk farm. zajmujący się surowcami naturalnymi i ich składnikami chem., które wykazują aktywność biologiczną;
farmakopea
[gr. pharmakopoiía ‘sporządzanie leków’],
urzędowy zbiór monografii określających wymogi, które muszą spełniać środki lecznicze, surowce farmaceutyczne i gotowe postaci leku, aby mogły być dopuszczone do obrotu i handlu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia