jej

Encyklopedia PWN

Fajum, Al-Fayyūm,
grupa oaz w północnym Egipcie, w muhafazie Fajum, w obniżeniu na skraju Pustyni Libijskiej, w pobliżu doliny Nilu, na południowy zachód od Kairu.
fakt, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne i który powoduje powstanie, zmianę lub wygaśnięcie konkretnego stosunku prawnego;
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
Falkowska Barbara, ur. 27 X 1931, Grodno,
artystka specjalizująca się w tkaninie artystycznej;
kanał, wewnątrz którego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akustyczna);
Falsen Christian Magnus Wymowa, ur. 14 IX 1782, Christiania (ob. Oslo), zm. 13 I 1830, tamże,
norweski polityk, prawnik i historyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia