Fangowie
 
Encyklopedia PWN
Fangowie, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe,
grupa ludów afryk. zamieszkujących pogranicze Kamerunu, Gwinei Równikowej i Gabonu;
ok. 3,3 mln (lata 90. XX w.); język fang; częściowo schrystianizowani, wyznają także religie synkretyczne, zachowują wiele rodzimych wierzeń i obrzędów; są gł. rolnikami; podstawę organizacji społ. Fangów stanowią wielkie rodziny patrylokalne, a także rody patrylinearne, egzogamiczne; wśród Fangów działają liczne (częściowo tajne) stowarzyszenia o znaczeniu rel.-magicznym; znani z wyrobu rzeźb, masek rytualnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia