hybrydowych

Encyklopedia PWN

elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Weryński Andrzej, ur. 15 IV 1937, Warszawa, zm. 14 III 2011, tamże,
inżynier elektryk, specjalista w dziedzimie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia