Weryński Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Weryński Andrzej, ur. 15 IV 1937, Warszawa, zm. 14 III 2011, tamże,
inżynier elektryk, specjalista w dziedzimie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej;
specjalista w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomed.; od 1988 profesor w PAN; od 1993 dyr. Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomed. PAN; od 1998 członek PAN; zajmuje się sztucznymi i hybrydowymi narządami do wspomagania metabolizmu, teorią membranowych wymienników masy, mat. modelowaniem systemów fizjol., teorią i zastosowaniem modeli kompartmentowych; opublikował m.in.: Kompartmentowe modelowanie procesów sterowania w systemach fizjologicznych (1983, z W. Novosielcewem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia