heterochromatynę fakultatywną

Encyklopedia PWN

genet. obszary chromatyny, które wykazują wysoki stopień kondensacji (nawet podczas interfazy barwią się intensywnie barwnikiem Feulgena);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia