hel

Encyklopedia PWN

urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
Spitzer
[spı̣tsər],
satelitarne obserwatorim astr. zbudowane przez NASA;
nazwa programu kompleksowych badań nad wędrówkami ptaków, prowadzonych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (stacje ornitologiczne — Bukowo, Hel, Mierzeja Wiślana).
Amarillo
[ämərı̣lou],
m. w USA, w północno-zachodniej części stanu Teksas.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
gwiazdy (zaliczane niekiedy do klasy jasności VII) o bardzo małym promieniu, rzędu 0,01 promienia Słońca, wysyłające od 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mniej energii niż Słońce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia