hel

Encyklopedia PWN

część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
reakcja termojądrowa, reakcja termonuklearna, fuzja jądrowa, synteza termojądrowa,
fiz. reakcja jądrowa polegająca na łączeniu się (syntezie) lekkich jąder atomowych w jądra cięższe o większej liczbie atomowej.
Uran, symbol ,
astr. siódma według oddalenia od Słońca i trzecia pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
Wenus, symbol ♀,
astr. druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
kriostat
[gr. krýos ‘mróz’, statós ‘stojący’, ‘postawiony’],
urządzenie do utrzymywania stałej, niskiej temperatury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia