hel

Encyklopedia PWN

nadpłynność, nadciekłość,
fiz. właściwość helu występująca w bardzo niskich temperaturach, polegająca m.in. na utracie lepkości;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
astr. najczęściej występujący typ gwiazdy;
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.
Ramsay
[rạ̈mzi]
Sir William Wymowa, ur. 2 X 1852, Glasgow, zm. 23 VII 1916, High Wycombe (hrab. Buckinghamshire),
angielski chemik i fizyk.
mikroskop jonowy, ang. Field Ion Microscope (FIM), projektor jonowy,
przyrząd do badania (obrazowania) struktury powierzchni ciał metalicznych w skali atomowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia