grupą chinoidową

Encyklopedia PWN

chinony
[niem. < peruw.],
związki org., cykliczne, nienasycone diketony zawierające charakterystyczny układ wiązań nienasyconych, zw. układem chinoidowym lub grupą chinoidową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia