grecka

Encyklopedia PWN

Herodot, Hēródotos, ur. ok. 485, Halikarnas, zm. po 421 p.n.e., Turioj albo Ateny,
historyk grecki.
kolonizacja
[łac. colonia ‘osiedle’],
zakładanie nowych osad przez przybyszów z bliższych lub dalszych stron, związane z zagospodarowaniem na stałe ziem uprzednio użytkowanych ekstensywnie (zbieractwo, łowiectwo, chów zwierząt, rolnicza gospodarka żarowa) lub nieeksploatowanych;
system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia