geograficzna

Encyklopedia PWN

jedna ze współrzędnych geograficznych;
jedna ze współrzędnych geograficznych;
Międzynarodowa Unia Geograficzna (MUG), ang. International Geographical Union, fr. Union Géographique Internationale,
organizacja nauk., zał. 1922 w Brukseli; jej członkami są 94 kraje (2002) reprezentowane przez komitety nar. geografów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia