generatorowy

Encyklopedia PWN

ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
gaz powietrzno-wodny, gaz mieszany,
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego na przemian powietrzem i parą wodną;
gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego powietrzem;
gazy techniczne, gazy przemysłowe,
termin określający gazy mające duże znaczenie w procesach przem., gł. w syntezie chem., oraz w technice;
generator gazowy, gazogenerator,
urządzenie przem. do wytwarzania gazu generatorowego;
lokomobila
[łac.],
maszyna cieplna złożona z kotła parowego, silnika parowego tłokowego i urządzeń pomocniczych, stanowiących jeden zespół konstrukcyjny;
Martenot
[martenọ]
Maurice, ur. 14 X 1898, Paryż, zm. 10 X 1980, Clichy k. Paryża,
muzyk francuski;
martenowski proces, proces Siemensa–Martina,
proces otrzymywania stali z surówki i złomu stalowego (z dodatkiem topników), przeprowadzany w piecach płomiennych zw. piecami martenowskimi lub piecami Siemensa–Martina;
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się ciepło uwalniane w procesie spalania paliw;
związki chemiczne węgla i tlenu:

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

generator
1. «urządzenie lub maszyna do wytwarzania określonego czynnika energetycznego albo określonego rodzaju lub postaci energii»
2. «program komputerowy wytwarzający inne programy przeznaczone do wykonywania standardowych operacji»
3. «o zjawiskach społecznych: przyczyna, siła pobudzająca»

• generatorowy
gaz generatorowy «paliwo gazowe otrzymywane z paliwa stałego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia