gazem klasycznym

Encyklopedia PWN

osoba przebywająca w toni wodnej, z zasady nie zabezpieczona przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego;
maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
metody stosowane do rozwiązywania problemów fizyki statyst., polegające na znalezieniu odpowiedniej funkcji rozkładu.
dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia