gąbki wapienne

Encyklopedia PWN

gąbki, Porifera (Spongiaria, Spongiae),
typ osiadłych, najbardziej pierwotnych zwierząt wielokomórkowych;
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
muł, szlam,
geol.drobnoziarnisty, niescementowany osad współcz. zbiorników wodnych, gł. mórz i oceanów;
biol. proces zmniejszania się liczebności wszystkich populacji prowadzący do wygaśnięcia poszczególnych gatunków i złożonych z nich większych grup (czyli wyższych taksonów).
archeocjaty, Archaeocyatha,
grupa gąbek wapiennych, zamieszkujących morza wczesnego kambru (ok. 535 mln lat temu), traktowana jako gromada lub osobny typ.
kreda
[łac.],
wapienna skała osadowa pochodzenia org., składająca się gł. z kokkolitów (kalcytowe fragmenty glonów planktonicznych) w ilości do 74% masowych oraz otwornic i innych drobnych węglanowych okruchów org., takich jak np. wtórnie zmienione w węglan wapnia kolce jeżowców lub igły gąbek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia