form drukowych

Encyklopedia PWN

lampy stosowane w poligrafii do naświetlania warstw światłoczułych;
poligr. odwzorowanie wypukłej formy drukowej w wyniku odciśnięcia jej kształtu w płycie z odpowiedniego materiału, uzyskane metodą prasowania;
mikrodruk
[gr.-niem.],
odbitka drukowa otrzymywana przez pomniejszenie oryginału w procesie fotoreprodukcji;
ogólna nazwa technik wykorzystujących różne procesy fotochemiczne i fotofiz. do uzyskania obrazów fot., z wyłączeniem tych, w których substancją światłoczułą są sole srebra;
proofer
[ang.],
urządzenie (o różnej konstrukcji) do wykonywania, przed procesem drukowania nakładowego, kilku kontrolnych (próbnych) odbitek (ang. proof), których jakość jest bardzo zbliżona do jakości odbitki nakładowej;
rakiel
[niem.],
poligr. nóż zgarniający w postaci listwy stalowej lub z tworzywa sztucznego (o zaostrzonej krawędzi), wykorzystywany do zbierania nadmiaru farby z niedrukujących elementów formy drukowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia