proofer
 
Encyklopedia PWN
proofer
[ang.],
urządzenie (o różnej konstrukcji) do wykonywania, przed procesem drukowania nakładowego, kilku kontrolnych (próbnych) odbitek (ang. proof), których jakość jest bardzo zbliżona do jakości odbitki nakładowej;
na podstawie jakości odbitek kontrolnych można ocenić prawidłowość wykonania form drukowych oraz wyciągów barw i uruchomić, bądź nie, proces drukowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia