form drukowych

Encyklopedia PWN

maszyna druk., w której forma drukowa i urządzenie tłoczące są wirującymi cylindrami, a papier zadrukowywany z obu stron ma postać wstęgi przebiegającej między nimi;
poligr. arkusz tworzywa sztucznego z odciśniętym wklęsłym obrazem wypukłej formy drukowej, przeznaczony do sporządzania stereotypów;
poligr. obraz oryginału (np. tekstu, rysunków) przeniesiony na odpowiedni nośnik (papier, karton, tekturę, folię z tworzywa sztucznego i in.);
właściwość substancji polegająca na zdolności jej cząsteczek do oddziaływania z cząsteczkami rozpuszczalnika niepolarnego (ogólnie zw. olejem), także makroskopowa cecha materiałów;
metoda drukowania wklęsłego polegająca na bezpośrednim przenoszeniu obrazu z cylindrycznej formy drukowej na zadrukowywane podłoże;
poligr. powstały w wyniku składania zestaw wykonanych ze stopu drukarskiego czcionek (lub wierszy), linii i justunku (zecerski materiał), a także obraz znaków pisma zapisany na materiale światłoczułym (fotoskład) lub w pamięci komputera;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia