film

Encyklopedia PWN

Zapała Witold Idzi, ur. 5 VI 1935, Dziurówka k. Starachowic,
tancerz, choreograf, pedagog;
Zborowski Wiktor, ur. 10 I 1951, Warszawa,
aktor;
Zeljenka Ilja, ur. 21 XII 1932, Bratysława,
kompozytor słowacki;
Zellweger Renée, ur. 25 IV 1969, Katy (stan Teksas),
amerykańska aktorka filmowa;
Zelnik Jerzy, ur. 14 IX 1945, Kraków,
aktor teatralny i filmowy;
Zelwerowicz Aleksander, ur. 14 VIII 1877, Lublin, zm. 18 VI 1955, Warszawa,
aktor, reżyser;
Zespoły Filmowe, Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”, do 1968 Zespoły Realizatorów Filmowych,
jednostki programowo-realizacyjne w kinematografii pol.,
Zhang Yimou, ur. 14 XI 1951, Xi’an (prow. Shaanxi),
chiń. reżyser filmowy;
Zinnemann
[zı̣nəmən]
Fred, ur. 29 IV 1907, Wiedeń, zm. 14 III 1997, Londyn,
amer. reżyser filmowy, pochodzenia austriackiego;
Živanović Milivoje, ur. 2 IV 1900, Požarevac, zm. 15 XI 1976, Belgrad,
aktor serbski;
główna nagroda Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, przyznawana za walory wizualne zdjęć filmowych, od 1993 w Toruniu, od 2000 w Łodzi; od 2010 w Bydgoszczy.
Złote Lwy Gdańskie, Wielka Nagroda „Złote Lwy Gdańskie”,
główna nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (1974–86 w Gdańsku).
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;
nagroda korespondentów prasy zagr. w Hollywood, przyznawana od 1945 za najlepsze filmy, reżyserię, scenariusz, role.
gł. nagroda festiwalu film. w Wenecji, przyznawana z przerwami od 1935.
gł. nagroda festiwalu film. w Berlinie, przyznawana od 1951 (do 1990 w Berlinie Zachodnim).
Zsigmond
[zı̣gmənd]
Vilmos (William), ur. 16 VI 1930, Segedyn, zm. 1 I 2016, Big Sur (stan Kalifornia, USA),
amerykański operator filmowy, pochodzenia węgierskiego;
zrzeszenie twórcze i związek zawodowy pol. artystów teatru;
Żelichowska Lena, właśc. Helena Żelichowska, ur. 12 VII 1910, Warszawa, zm. X 1958, San Francisco,
tancerka, aktorka, śpiewaczka;
Żółkowska Joanna, ur. 6 III 1950, Warszawa,
aktorka;

Słownik języka polskiego PWN

film
1. «seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających określone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu; też: utwór artystyczny wykorzystujący tę technikę»
2. «umiejętność przygotowywania i realizowania takich obrazów; też: ogół utworów filmowych»
3. «taśma zawierająca szereg następujących po sobie obrazów utrwalonych na błonie»
4. «przezroczysta błona celuloidowa pokryta warstwą światłoczułą, używana do zdjęć fotograficznych i kinematograficznych»
5. «cienka warstwa jakiejś substancji na powierzchni ciała stałego»

• filmowy • filmowo • filmowość • filmik
porno film, porno-film «film pornograficzny»
film akcji «film z maksymalnie wyeksponowaną dynamiką przebiegu zdarzeń»
film animowany «film rysunkowy, kukiełkowy»
film dokumentalny «film opierający się na autentycznym materiale zdjęciowym»
film drogi «gatunek filmu sensacyjno-przygodowego, którego akcja toczy się na drogach, autostradach»
film dźwiękowy «film, w którym użyty został synchroniczny dźwięk»
film fabularny «film oparty na fikcji, w którym rzeczywistość przedstawiona układa się w porządek fabuły, realizowany z udziałem aktorów»
film grozy «film, którego celem jest wywołanie uczucia przerażenia i strachu u odbiorcy»
film interaktywny «fabularna gra komputerowa złożona ze scen filmowych wymagających udziału użytkownika programu»
film katastroficzny «film sensacyjny, którego tematem jest zjawisko lub wydarzenie tragiczne w skutkach»
film kolorowy, barwny «film fotograficzny, który daje obraz o barwach zbliżonych do naturalnych»
film kostiumowy «film, w którym aktorzy występują w strojach charakterystycznych dla danej epoki»
film krótkometrażowy «film nieprzekraczający 22 minut projekcji»
film niemy «film, w którym nieobecne jest słowo mówione»
film odwracalny «film dający po naświetlaniu i obróbce chemicznej bezpośreni obraz pozytywny»
film panoramiczny, szerokoekranowy «film wyświetlany na szerokim ekranie, dający wrażenie przestrzenności»
film pełnometrażowy, długometrażowy «film, którego czas wyświetlania przekracza 55 minut projekcji»
film płaszcza i szpady «film kostiumowy opowiadający o awanturniczych przygodach obfitujących w pojedynki»
film sensacyjny «film przedstawiający wydarzenia wywołujące silne napięcie emocjonalne»
film stereoskopowy, plastyczny, trójwymiarowy «film, który daje wrażenie trójwymiarowej przestrzeni»
film średniometrażowy «film, którego czas projekcji zawiera się między 22 a 55 minutami»
zwolnione zdjęcia, zwolniony film «zdjęcia, film wyświetlany w zwolnionym tempie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia