falcowanie

Encyklopedia PWN

falc
[niem.]
poligr. pasek papierowy lub płócienny łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie zadrukowanego arkusza papieru przy złamywaniu (falcowaniu).
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
złamywanie, falcowanie,
poligr. jedno- lub wielokrotne zgięcie arkusza lub odcinka wstęgi papieru do wymaganego formatu, z jednoczesnym ściśnięciem w miejscu zgięcia w celu uzyskania trwałego odkształcenia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia