entomofagi

Encyklopedia PWN

entomofagi
[gr.],
ekol. organizmy zwierzęce i roślinne odżywiające się owadami;
biofagi
[gr. bíos ‘życie’, phageín ‘jeść’],
ekol. organizmy heterotroficzne odżywiające się innymi żywymi organizmami lub ich częściami;
zoofagi
[gr. zṓon ‘zwierzę’, phageín ‘jeść’],
ekol. zwierzęta i rośliny, dla których źródłem pożywienia są żywe lub martwe zwierzęta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia