emulatorem

Encyklopedia PWN

emulacja
[łac. aemulatio < aemulari ‘naśladować’, ‘współzawodniczyć’],
inform. technika rozpoznawania przez układ elektroniczny lub program zw. emulatorem, danych przeznaczonych dla innego układu lub programu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia