elementami zbioru

Encyklopedia PWN

log. przedmiot należący do danego zbioru.
mat. dla danej funkcji f — zbiór wartości przyjmowanych przez tę funkcję, gdy argumenty przebiegają dany zbiór A; oznaczany f(A);
mat. podzbiór A′ ustalonego zbioru U zawierającego dany zbiór A (dopełnienie zbioru A w zbiorze U), do którego należą wszystkie elementy U nie należące do A;
mat. zbiór tych wszystkich argumentów danej funkcji f, dla których wartości tej funkcji są elementami danego zbioru B;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
mat. nieskończony zbiór, którego elementy można ponumerować, tzn. ustawić w ciąg; z.p. jest więc każdy zbiór równoliczny (równoliczność zbiorów) ze zbiorem liczb naturalnych; inaczej: zbiór mocy równej 0 (alef zero);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia