dziury

Encyklopedia PWN

astr. obszary korony Słońca o otwartych liniach pola magnet., skierowanego prawie prostopadle do powierzchni gwiazdy i wnikającego głęboko w Układ Słoneczny;
fiz. pojęcie używane w fizyce półprzewodników, oznaczające fikcyjną cząstkę o dodatnim ładunku i dodatniej masie efektywnej.
jaskinia w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny ku Dziurze;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej (do 90% średniej koncentracji);
największa jaskinia Pienin Spiskich, 0,5 km na północ od centrum Dursztyna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia