drgań statków powietrznych

Encyklopedia PWN

drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
termin określający zespół zjawisk związanych z przekraczaniem przez statek powietrzny prędkości równej prędkości a rozchodzenia się dźwięku w atmosferze;
buffeting
[bạfıtıŋ; ang.],
lotn. wymuszone drgania części statku powietrznego (drgania maszyn) → trzepotanie.
dźwięk strukturalny, dźwięk materiałowy,
fala sprężysta rozchodząca się w ciele stałym, najczęściej stanowiącym element konstrukcji;
flatter
[ang.],
lotn. samowzbudne, o narastającej amplitudzie, drgania części statku powietrznego (skrzydeł, usterzeń i in.);
trzepotanie, ang. buffeting,
lotn. wymuszone drgania części statku powietrznego, zwykle sterów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia