densymetry

Encyklopedia PWN

densymetr
[łac. densus ‘gęsty’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru gęstości cieczy;
areometr
[gr. araiós ‘cienki’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu lub innych wielkości jednoznacznie związanych z gęstością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia