dawka skuteczna

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
wstrząsowe leczenie, sejsmoterapia,
med. w psychiatrii metoda leczenia chorób psychicznych przez wywoływanie głębokiego wstrząsu biol.; wynikającego z wprowadzenia organizmu w stan gwałtownej, lecz kontrolowanej utraty przytomności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia