dawka pochłonięta

Encyklopedia PWN

energia przekazana przez promieniowanie jonizujące materii o jednostkowej masie;
wielkość określająca stopień szkodliwości biologicznej promieniowania jonizującego;
wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
równoważnik dawki pochłoniętej, której jednorazowe zadziałanie powoduje w 100% przypadków ostrą chorobę popromienną i śmierć w ciągu 2 tygodni;
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
dozymetria
[gr. dósis ‘dawka’, metréō ‘mierzę’],
dział fizyki stosowanej i metrologii zajmujący się pomiarami i obliczeniami dawek promieniowania (zwłaszcza jonizującego), oceną skażeń promieniotwórczych i pomiarami aktywności promieniotwórczej preparatów.
grej, Gy,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI;
rem
[ang. röntgen equivalent man],
jednostka równoważnika pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
oznaczenie jednostki dawki pochłoniętej, → grej.
rad
[ang. Radiation Absorbed Dose],
rd,
jednostka dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego;
oznaczenie jednostki dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego, → rad.
jednostka pochłoniętej dawki równoważnej promieniowania jonizującego, → siwert.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia