długość fali

Encyklopedia PWN

najmniejsza odległość między 2 punktami o takiej samej fazie zaburzenia;
fiz. zjawisko polegające na tym, że przy padaniu fali na granicę rozdziału 2 ośrodków powstaje fala rozchodząca się od granicy rozdziału w stronę pierwszego ośrodka;
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia