czasu gwiazdowego

Encyklopedia PWN

czas związany z położeniem na sferze niebieskiej punktu równonocy wiosennej.
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
spis gwiazd znajdujących się w danym obszarze nieba, jaśniejszych od pewnej wielkości gwiazdowej i uszeregowanych według położenia na niebie lub według klasyfikacji widmowej;
miesiąc gwiazdowy, miesiąc syderyczny,
czas, po którego upływie Księżyc wraca do tego samego miejsca na tle gwiazd;
astr. jednostka rachuby czasu.
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia