czarnorynkowy

Encyklopedia PWN

ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
popularne określenie nielegalnych obrotów dokonywanych niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem.
merkantylizm
[wł. mercante ‘kupiec’],
ekon. wieloznaczne pojęcie określające: kierunek myśli ekonomicznej, okres w historii gospodarczej, narzędzia polityki gospodarczej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia