cząsteczkowe

Encyklopedia PWN

ciepło molowe odniesione do 1 mola cząsteczek;
optyczne widmo pasmowe emisyjne i absorpcyjne powstające przy przejściach między poziomami energetycznymi swobodnych lub słabo między sobą oddziałujących cząsteczek.
średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
destylacja cząsteczkowa, destylacja molekularna,
rozdzielanie mieszaniny cieczy przez odparowanie pod bardzo niskim ciśnieniem (bez wrzenia);
koloid fizycznie jednorodny, stanowiący roztwór związku wielkocząsteczkowego (cząstki k. są cząsteczki chem.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia