cyrkon

Encyklopedia PWN

szkło techniczne stosowane do wyrobu soczewek, pryzmatów i in. elementów układów optycznych (w mikroskopach, aparatach fotograficznych, lunetach, teleskopach, spektrofotometrach i in. przyrządach kontrolno-pomiarowych), a także do produkcji szkła do okularów.
geol. koncentrat minerałów ciężkich uzyskany przez przemywanie wodą luźnych skał okruchowych (np. piasków lub żwirów) w odpowiednich naczyniach;
stopy, których gł. składnikiem jest tantal, a dodatkami stopowymi: wolfram, molibden, niob, tytan, cyrkon, uran, tor, chrom i in.;
tor, Th, thorium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 90;
pierwiastki chemiczne tworzące 4. grupę układu okresowego pierwiastków: tytan (Ti), cyrkon (Zr), hafn (Hf) i rutherford (Rf);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia