cylindryczne

Encyklopedia PWN

tłoczenie przez wyoblanie połączone z jednoczesnym pocienianiem ścianki lub tylko przez pocienianie ścianki (np. naczynia cylindrycznego) przez rozwalcowywanie rolką po uprzednim umieszczeniu naczynia na trzpieniu (wzorniku);
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
maszyna roln.;
geol. wypełnienie szczeliny skalnej przez zakrzepłą magmę lub skupienie minerałów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia