cykl

Encyklopedia PWN

w Polsce wyższe uczelnie, kształcące ekonomistów w 4–5-letnim cyklu: SGH w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu.
szkoły wyższe kształcące nauczycieli, początkowo 3- i 4-letnie, od 1973 5-letnie
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
Zaborowski Tymon, ur. 18 IV 1799, Liczkowce k. Husiatyna (Podole), zm. 20 lub 28 III 1828, tamże,
poeta;
Zahrebelny Pawło, ur. 28 VIII 1924, Sołoszyno (gubernia połtawska), zm. 3 II 2009,
pisarz ukraiński;
Zajdan Dżurdżi, Ǧurǧī Zaydān, ur. 1861, Bejrut, zm. 1914, Kair,
egipski pisarz, literaturoznawca i działacz społ., pochodzenia libańskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia