cyfrową

Encyklopedia PWN

inform. przedstawiany w postaci dyskretnego ciągu wartości liczbowych;
zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
nowa metoda transmisji kilku programów za pośrednictwem jednego transpondera satelitarnego lub jednego kanału w systemie naziemnej emisji.
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał);
sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
w połowie 1998 zostały uruchomione 2 platformy cyfrowe: Wizja TV (nadaje programy za pośrednictwem satelity Astra) oraz Polska Platforma Cyfrowa Cyfra+ (nadaje za pośrednictwem satelity Eutelsat).
telekom. stosunek liczby elementów cyfrowych sygnału cyfrowego (sygnał), przekazywanych w pewnym przedziale czasu, do długości tego przedziału;
gramofon cyfrowy, odtwarzacz CD, dyskofon,
urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt kompaktowych za pomocą wiązki promieniowania lasera.
miernik, którego wskazanie ma postać cyfrową.
radiofonia, w której do przetwarzania i przesyłania sygnałów dźwiękowych stosuje się technikę cyfrową;
angiografia cyfrowa, angiografia komputerowa,
angiografia, w której wykorzystuje się specjalny zestaw rentgenowski zawierający tor wizyjny z analogowo-cyfrowym przetwornikiem obrazu;
multimetr o wskazaniach cyfrowych, odznaczający się dużą dokładnością.
med. radiografia polegająca na wykonaniu metodą rejestracji cyfrowej 2 zdjęć badanego narządu: bez środka cieniującego i po jego wprowadzeniu, a następnie odjęciu (komputerowym) obrazu pierwszego od obrazu drugiego.
sygnał dyskretny, w przypadku którego kolejne wartości wielkości fiz. są reprezentowane przez ciągi liczb należących do skończonego zbioru;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

cyfrowy
1. «mający związek z cyframi»
2. «związany z techniką wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów zapisanych w systemie binarnym (zero-jedynkowym)»

• cyfrowo
sygnał cyfrowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się skokowo, przy czym skokom przypisywane są cyfry, których ciągi stanowią zakodowaną informację»
technika cyfrowa «technika wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów cyfrowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia